ΘΕΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Η κυβέρνηση αυτή αποφάσισε να κυβερνήσει με θετική τοξικότητα...

Read More  
TIΠOTA...

TIΠOTA...

Τίποτα. Αυτό είναι ο στόχος. Το τίποτα το δικό σας, που είναι το πολύ για αυτούς…

Read More  
ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΕΣ

ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΕΣ

Ένα σύστημα που είναι απλά στην κοσμάρα του...

Read More  
AΓΚΑΛΙΕΣ

AΓΚΑΛΙΕΣ

Μέσα στη μεγάλη "αγκαλιά" μιας μεγάλης οικογένειας, αυτά κουκουλώνονται όμορφα…

Read More  
ΕΡΩΤΗΣΗ 08

ΕΡΩΤΗΣΗ 08

Η χώρα που μπορεί να βάλει κάτω από το χαλί τα πάντα, αρκεί να μην φαίνονται.

Read More  
ΕΡΩΤΗΣΗ 02...

ΕΡΩΤΗΣΗ 02...

Ποτέ και κανείς δεν έφτασε σε τέτοια επίπεδα παρακολουθήσεων στο ελληνικό κράτος από την ίδρυση του έως σήμερα. Γιατί όλο αυτό;

Read More  
ΕΡΩΤΗΣΗ 01...

ΕΡΩΤΗΣΗ 01...

Δικαιούται το κόμμα που κυβερνάει, με τέτοιο χρέος να φέρνει πτωχευτικό κώδικα και να βγάζει σε πλειστηριασμό την πρώτη κατοικία ανθρώπων που γονάτισαν από χρέη;

Read More