ΑΝΙΩΘΟΙ

Το επιτελικό κράτος πάει περίπατο. Διακοπούλες για την ακρίβεια. Στο βουνό,να πάρει καθαρό αέρα. Πέρα από τη σημειολογία του πράγματος, εν καιρώ πολέμου ένας «ηγέτης»(ο θεός να τον κάνει), να πηγαίνει διακοπούλες αντί να είναι στο κέντρο και να συμμετέχει, είναι ακριβέστατα ειλικρινές αυτό που συμβαίνει. Δείχνει πόσο χαώδης είναι οι η απόσταση μεταξύ του πρωθυπουργού και της πραγματικότητας. Σε όλα τα επίπεδα. Κοινωνικά; Χάος. Οικονομικά; Χάος. Γεφυρώνεται αυτό; Σε καμία περίπτωση. Σκέφτομαι όμως ποια είναι η ανάγκη των ψηφοφόρων να στηρίζουν κάτι τέτοιο. Πραγματικά είναι μόνιμη απορία..